Krok 1)


Zaloguj się do swojego sklepu BigCommerce

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Krok 2)


Kliknij „Ustawienia zaawansowane” w nawigacji lewego paska bocznego

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Krok 3)


Kliknij „Konta API” w dolnej części menu ustawień zaawansowanych

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Krok 4)


Kliknij przycisk „Utwórz konto API” i wybierz „Utwórz token V2/V3 API” z listy rozwijanej

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated


 

Krok 5)


Wprowadź nazwę dla konta API — np. „Huboo” 

 

A picture containing rectangle

Description automatically generated

 

 

Krok 6) 


Skopiuj ścieżkę API do schowka

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

Krok 7)


Następnie zaloguj się do panelu nawigacyjnego Huboo i przejdź do strony „Platformy” (łącze u dołu w nawigacji lewego paska bocznego)

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

Krok 8)


Kliknij ikonę BigCommerce

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated


 

Krok 9)


Kliknij przycisk „Dodaj sklep

 


 

Krok 10)


Wklej swoją „Ścieżkę API” ze schowka do pola „Ścieżka API” w Huboo

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Krok 11)


Przejdź z powrotem do BigCommerce... teraz musisz zdefiniować swoje „Zakresy OAuth” — tzn. do jakich aspektów Twojego sklepu Huboo wymaga dostępu. 

 

Zalecamy wybór możliwie najpełniejszego dostępu, poprzez wybór co najmniej następujących opcji:

 

 

Treść

edycja

Zawartość kasy

edycja

Klienci

edycja

Login klienta

Login

Informacje i ustawienia

edycja

Marketing

tylko do odczytu

Zamówienia

edycja

Transakcje zamówień

edycja

Tworzenie płatności

Brak

Metody płatności

tylko do odczytu

Produkty

edycja

Motywy

tylko do odczytu

Koszyki

edycja

Kasy

edycja

Magazyny i trasy

edycja

Ustawienia platformy

edycja

Oferty platformy

edycja

Tokeny Storefront API

zarządzanie

Tokeny personalizacji klienta w interfejsie Storefront API

zarządzanie

 

Krok 12)


Po wybraniu zakresów OAuth powyżej, kliknij przycisk „Zapisz” w prawym dolnym rogu strony

 

Diagram

Description automatically generated with low confidence

 

Krok 13)


Plik zawierający szczegóły Twojego klucza API zostanie automatycznie pobrany z BigCommerce. Zapisz ten plik w łatwej do odnalezienia lokalizacji (nie będzie można ponownie uzyskać dostępu do tych danych poprzez stronę internetową, więc należy zachować je w bezpiecznym miejscu!)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Krok 14)


Zostaw stronę z danymi uwierzytelniającymi API BigCommerce otwartą w osobnym oknie / osobnej karcie 

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

Krok 15)


Skopiuj identyfikator klienta, hasło klienta oraz token dostępu do schowka i wklej je do odpowiednich pól w Huboo

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 16)


Kliknij „Połącz” 

 

Shape

Description automatically generated with medium confidence