Krok 1)

Zaloguj się na swoje konto Amazon Seller Central

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 2)

Ustaw kursor na „Aplikacje i usługi” w górnym pasku nawigacyjnym i kliknij łącze „Odkryj aplikacje

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Krok 3)

Wpisz „Huboo” w pasku wyszukiwania Marketplace Appstore

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 4)

W wynikach wyszukiwania kliknij ikonę Huboo

 

A picture containing company name

Description automatically generated

Krok 5)

W prawej części strony kliknij przycisk „Autoryzuj teraz

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Krok 6)

Kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu okna dialogowego Amazon MWS, które się pojawi

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Krok 7)

Zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że akceptujesz umowę licencyjną Amazon MWS i zezwolić Huboo na dostęp do Twojego konta Seller Central

Text

Description automatically generated

 

Krok 8)

Kliknij „Dalej

 

A picture containing logo

Description automatically generated

Krok 9)

Zostanie wyświetlony Twój identyfikator sprzedawcy oraz identyfikatory Marketplace i zostanie wygenerowany token autoryzacyjny MWS — zachowaj tę stronę otwartą w oknie / zakładce

 

Graphical user interface, text

Description automatically generated

 

Krok 10)

Następnie zaloguj się do panelu nawigacyjnego Huboo i przejdź do strony „Platformy” (łącze u dołu w nawigacji lewego paska bocznego)

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Krok 11)

Kliknij ikonę Amazon

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 12)

Kliknij przycisk „Dodaj sklep

 

 

Krok 13)

Ostrożnie skopiuj i wklej swój identyfikator sprzedawcy i tokeny uwierzytelniające MWS ze strony, którą otworzono na koncie Seller Central do Huboo

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Krok 14) Kliknij przycisk „Połącz” 

Shape

Description automatically generated with medium confidence