Funkcja „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) na pulpicie Huboo to szybki i prosty sposób tworzenia katalogów Huboo dla wszystkich produktów, bezpośrednio na podstawie katalogów w danym kanale sprzedaży. 

 

Do czego służy funkcja „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo)?

 

Funkcja ta oszczędza czas klientów, eliminując konieczność ręcznego tworzenia katalogów w Huboo. 

 

Jak to działa?

 

W przypadku wszystkich integracji Huboo obsługujących synchronizację produktów (Product Synchronisation) funkcja „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) pobiera katalogi z danego kanału, tworząc kopię podstawowych danych katalogu. 

 

Dane te różnią się w zależności od kanału sprzedaży, zawsze jednak zawierają podstawowe informacje wykorzystywane przez Huboo do łączenia katalogów w danym kanale z katalogami Huboo w celu synchronizacji stanów magazynowych (jeśli taka funkcja jest dostępna) lub synchronizacji innych elementów, takich jak:

 

  • Numer SKU
  • Identyfikator produktu/katalogu w danym kanale
  • SKU/identyfikator wariantów w katalogach wariantów
  • Opis (nazwa) produktu w danym kanale

 

Przykładowa kopia pozycji katalogowej w ramach funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo)

 

 

Gdy utworzysz pozycję w systemie Huboo na podstawie pozycji w ramach funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo), w systemie Huboo powstanie pozycja z unikatowym numerem Huboo SKU (P Number) z danymi pobranymi z kanału (takimi jak SKU i identyfikator produktu, jak wyżej), która zostanie zapisana w katalogu Huboo

 

 

Po dodaniu w systemie Huboo pozycji w ramach funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo), pozycja ta zostanie powiązana z kanałem, z którego została dodana za pośrednictwem pulpitu. Dzięki temu możliwe będzie przesyłanie do Huboo aktualizacji stanów magazynowych (jeśli funkcja ta jest obsługiwana) oraz łączenie zamówień na tę pozycję z danego kanału z Twoimi zapasami tej pozycji w Huboo.

 

Kiedy mogę skorzystać z funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo)?

 

Z funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) można korzystać do tworzenia katalogów dowolnych indywidualnych produktów, które mają być przechowywane przez Huboo. 

Korzystanie z tej funkcji do tworzenia pozycji katalogowych Huboo jest szczególnie przydatne, jeśli Huboo ma aktualizować stany magazynowe lub łączyć zamówienia z pozycjami w systemie Huboo na podstawie identyfikatorów/numerów/kodów ASIN itp. zamiast numerów SKU przypisanych przez Ciebie do poszczególnych pozycji. 

 

Pamiętaj — musisz utworzyć pozycje w Huboo w odniesieniu do wszystkich produktów przed wysłaniem produktów do Huboo.

 

Funkcja ta nie służy do tworzenia pozycji katalogowych Huboo z kanałów sprzedaży, dla których integracja Huboo nie obsługuje synchronizacji produktów. Aby sprawdzić, czy integracja z danym kanałem obejmuje synchronizację produktów, kliknij tutaj.

 

Kiedy NIE należy korzystać z funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo)

 

Z tej funkcji nie należy korzystać do tworzenia w Huboo pozycji katalogowych dotyczących produktów, które nie będą przechowywane przez Huboo jednostkowo. 

 

Jeśli posiadasz w swoich kanałach sprzedaży pozycje dotyczące pakietów/zestawów produktów (w przypadku których Huboo musi kompletować więcej niż jeden produkt przy realizacji zamówienia), w Huboo utwórz pozycję dla zestawu (Bundle Listing).

 

Wprowadziłem zmiany w katalogu w moim kanale — czy będą one widoczne również w katalogu Huboo?

 

Nie. Pozycje utworzone za pomocą funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) zawierają dane skopiowane w chwili utworzenia pozycji w Huboo

 

Jeśli wprowadzisz zmiany w swoim kanale lub utworzysz nową pozycję dla tego samego produktu, musisz wprowadzić te zmiany również w katalogu Huboo.