Jeśli Huboo nie oferuje obecnie integracji z kanałem sprzedaży, z którego korzystasz, lub jeśli chcesz szybko utworzyć proste pozycje katalogowe w Huboo, możesz zrobić to ręcznie za pomocą pulpitu.

 

Tworzenie pozycji katalogowej Huboo za pomocą pulpitu

 

Zaloguj się na swoje konto Huboo, kliknij menu „Katalogi” (Listings), a następnie kliknij „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) w menu rozwijanym:

 

 

W prawym górnym rogu strony „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) znajduje się przycisk „Dodaj produkt ręcznie” (Add Product Manually):

 

 

Pojawi się następujący formularz z dokładnie opisanym każdym polem:

 

 

Uwaga:

  • Pola Nazwa (Title) oraz Identyfikator (Identifier) są obowiązkowe. 
  • Podanie numeru SKU jest opcjonalne, ale zalecane. 
  • Jeśli nie podasz ceny, wówczas nie będziemy mogli przekazać Ci dokładnej wartości produktów przechowywanych w Huboo.

 

Uzupełnij pola, podając dane produktu:


 

Poniżej tych pól można przesłać zdjęcie produktu. 

 

Kliknij przycisk „Wybierz plik” (Choose file) i wybierz plik .jpg nie większy niż XX MB do przesłania. 

(Jeśli nie zrobisz tego od razu, możesz dodać zdjęcie produktu później)

 

 

Kliknij przycisk „Prześlij” (Submit)


 

Powinno pojawić się okno potwierdzające dodanie produktu

 

 

Jakich danych nie mogę dodać podczas dodawania pozycji katalogowych w panelu?

 

Przy ręcznym dodawaniu produktów można podać tylko ich podstawowe dane. Nie ma możliwości dodania szczegółowych informacji, takich jak numery pozycji w serwisie eBay czy identyfikatorów nadawanych przez dany kanał sprzedaży.

 

 

W jakich sytuacjach należy ręcznie dodawać produkty?

  • W przypadku sprzedaży produktów za pośrednictwem kanału, z którym Huboo nie współpracuje.
  • Jeśli chcesz zarządzać zapasami produktów, które nie są skatalogowane do sprzedaży indywidualnej w Twoich kanałach sprzedaży.
  • Jeśli chcesz utworzyć drugą pozycję dla danego produktu (aby przechowywać jego zapasy oddzielnie) w przypadku pozycji, która została już dodana za pomocą funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo).
  • Jeśli chcesz szybko utworzyć prostą pozycję katalogową.

 

Kiedy nie należy dodawać produktów ręcznie za pośrednictwem pulpitu?

  • Jeśli chcesz, abyśmy łączyli zamówienia / synchronizowali stany magazynowe w kanałach takich jak eBay/Amazon za pomocą numeru pozycji lub kodu ASIN zamiast numeru SKU.
  • Jeśli Twoje produkty nie mają przypisanych numerów SKU. Jeśli chcesz tworzyć pozycje ręcznie, ale nie masz numerów SKU, zajrzyj na naszą stronę przewodnik po numerach SKU i identyfikatorach, aby uzyskać pomoc w tworzeniu systemu SKU.
  • Jeśli chcesz utworzyć większą liczbę pozycji ręcznie, polecamy import pozycji katalogowych do Huboo w formacie csv.

 

Jeśli istotne jest dodanie konkretnych informacji, takich jak numer pozycji w systemie eBay, kod ASIN czy identyfikator z serwisu Amazon lub inne identyfikatory w katalogach (dla platform zintegrowanych), zalecamy dodawanie pozycji za pomocą funkcji „Katalogi poza Huboo” (Listings Not With Huboo) w pulpicie nawigacyjnym.