Huboo umożliwia klientom ręczne importowanie pozycji katalogowych do pulpitu za pomocą formatu CSV. 

 

Może to być szczególnie przydatne dla klientów posiadających dużą liczbę pozycji katalogowych lub prowadzących sprzedaż w kanałach, które nie integrują się z Huboo, bądź w sytuacjach, w których integracja Huboo z danym kanałem sprzedaży nie obejmuje synchronizacji produktów. 

 

Importowanie pozycji katalogowych w formacie CSV do Huboo

 
  • Uzupełnij pola danymi produktów, korzystając z poniższych wskazówek i uwag w nagłówkach kolumn dokumentu
  • Zapisz/wyeksportuj jako plik .csv, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją podaną na tej stronie, aby zaimportować plik do Huboo za pomocą pulpitu

 

Zapoznaj się z poniższymi objaśnieniami:

 

Nagłówek kolumny

Wymagane dane

Nazwa (Title)

(Obowiązkowe)

 

Nazwa / opis produktu, który będzie widoczny w systemie Huboo.

Identyfikator (Identifier)

(Obowiązkowe)

 

Numer referencyjny do fizycznej identyfikacji produktów po dostarczeniu ich do magazynu.

 

Może to być oznaczenie produktu lub jego kod kreskowy.

 

Identyfikator musi być unikatowy dla każdego produktu.

 

Więcej informacji można znaleźć w „Przewodniku po numerach SKU i identyfikatorach”.

Numer SKU

(Obowiązkowe)

 

Numer SKU widoczny w kanałach sprzedaży (eBay/Amazon/Shopify itp.)

 

Więcej informacji można znaleźć w „Przewodniku po numerach SKU i identyfikatorach”.

Adres URL zdjęcia

(Opcjonalne)

 

Tutaj wstaw adres URL zdjęcia produktu, aby wyświetlać je obok pozycji katalogowej w pulpicie Huboo.

 

Musi to być pełna wersja adresu URL (http://przyklad.com/zdjecieproduktu.jpg itp., zamiast /zdjecieproduktu.jpeg).

Waga (Weight)

(Opcjonalne) 

 

Waga produktu w kilogramach. 

 

Uwaga: Huboo nie waży ponownie produktów w chwili ich dostawy. 

Cena kosztowa (Cost Price)

(Opcjonalne)

 

Cena jednostkowa, przydatna do monitorowania kosztów zapasów. Powinna to być kwota w EUR i wyłącznie wartość liczbowa (bez znaku € itp.)

Cena (Sale Price)

 

 

(Opcjonalne) 

 

Jednostkowa cena detaliczna (aby umożliwić monitorowanie wartości sprzedaży z poziomu pulpitu). Powinna to być kwota w EUR i wyłącznie wartość liczbowa (bez znaku € itp.) 

Kraj produkcji (Manufacture Country)

(Opcjonalne)

 

Lista rozwijana kodów krajów ISO. Wybierz kod kraju, w którym został wyprodukowany Twój produkt.

 

Pełna lista kodów krajów ISO znajduje się w tym pliku

 

Można wybrać tylko jeden kod.

Kod towaru (Commodity Code)

(Opcjonalne) 

 

W tym polu można wpisywać wyłącznie liczby, które umożliwiają klasyfikację kodów celnych w przypadku towarów eksportowanych poza terytorium Wielkiej Brytanii. 

 

Pomoc w znalezieniu właściwego kodu towaru można znaleźć TUTAJ.

Opis celny (Customs Description)

 

 

(Opcjonalne) 

 

Pole tekstowe, w którym można wpisać opis towarów eksportowanych z Wielkiej Brytanii.

 

Więcej informacji na temat opisów celnych można znaleźć TUTAJ.

 

 

Importowanie pliku CSV z pozycjami katalogowymi do Huboo

 

  • Zaloguj się do pulpitu Huboo na stronie https://client.huboo.uk/
  • Na stronie głównej pulpitu, pod pozycją „Wszystkie pozycje katalogowe” (Total Listings), znajduje się przycisk „Dodaj produkty” (+Add Products). Kliknij strzałkę i wybierz „Plik CSV” (CSV file) 


  • Kliknij przycisk „Wybierz plik” (Choose File) i wybierz plik CSV utworzony dla pozycji katalogowych (plik powinien mieć rozszerzenie .csv)

 

  • Po wybraniu pliku jego nazwa powinna pojawić się poniżej przycisku „Wybierz plik” (Choose File) — gdy tak się stanie, kliknij „Prześlij” (Submit)

 

 

  • Powinno pojawić się okno potwierdzenia/weryfikacji, potwierdzające utworzenie pozycji

 

  • W przypadku gdy Huboo wykryje błędy przy imporcie pozycji katalogowych, ich lista pojawi się w raporcie weryfikacyjnym w tym samym oknie dialogowym