Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest usunięcie integracji platformy z Huboo, można to zrobić szybko i łatwo w menu „Platformy” w panelu administracyjnym.

 

  • Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego i kliknij łącze „Platformy” znajdujące się w dolnej części lewego paska bocznego:

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

  • Kliknij ikonę integracji platformy, którą chcesz usunąć:

 

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

 

  • W kolumnie „Działania” kliknij ikonę „kosz”’:

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

  • Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem — kliknij „Usuń”, jeśli chcesz kontynuować:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

  • Aby upewnić się, że integracja została usunięta, sprawdź listę sklepów na danej platformie — jeśli integracja została pomyślnie usunięta, nazwa sklepu nie będzie już widoczna na liście:

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated