Krok 1)


Zaloguj się do swojego WordPressa i sklepu WooCommerce

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Krok 2)


Przejdź do menu „Ustawienia” WooCommerce

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

Krok 3)


Na stronie ustawień WooCommerce kliknij „Zaawansowane

 


 

Krok 4)


W ustawieniach zaawansowanych kliknij łącze „REST API

 


 

Krok 5)


Kliknij przycisk „Dodaj klucz

 

Diagram

Description automatically generated with medium confidence


 

Krok 6)


Nadaj kluczowi API rozpoznawalną nazwę (np. Huboo), pozostaw domyślnie wybranego użytkownika (zwykle jest to właściciel sklepu), wybierz uprawnienia „Odczyt/Zapis”, a następnie kliknij przycisk „Generuj klucz API

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

Krok 7)


Zostanie wygenerowany klucz konsumenta i hasło konsumenta — zostaw tę stronę otwartą w osobnym oknie / osobnej karcie

 

Qr code

Description automatically generated

 

Krok 8)


Następnie zaloguj się do panelu nawigacyjnego Huboo i przejdź do strony „Platformy” (łącze u dołu w nawigacji lewego paska bocznego)

 Krok 9)


Kliknij ikonę WooCommerce

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Krok 10)


Kliknij przycisk „Dodaj sklep

 


 

Krok 11)


Wpisz adres URL sklepu (w tym http / https) w polu Adres URL sklepu, a następnie dokładnie skopiuj Klucz konsumenta i Hasło konsumenta ze strony Szczegóły klucza API w sklepie WooCommerce


Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 12)


Kliknij „Połącz


Shape

Description automatically generated with medium confidence