Krok 1)


Zaloguj się na swoje konto Not On The High Street:


 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Krok 2)


Wybierz „Ustawienia” z menu

 

Krok 3)


Kliknij „Tokeny API

 

Krok 4)


Kliknij „Generuj token” – zostaw tę stronę otwartą w osobnym oknie / osobnej karcie

 

Krok 5)


Następnie zaloguj się do panelu nawigacyjnego Huboo i przejdź do strony „Platformy” (łącze u dołu w nawigacji lewego paska bocznego):


 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

Krok 6)


Kliknij ikonę Not On The High Street:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

Krok 7)


Kliknij przycisk „Dodaj sklep”:


 


 

Krok 8)


Pole „Adres URL sklepu” zostanie automatycznie wypełnione — nie usuwaj danych z tego pola:


 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Krok 9)


Skopiuj i wklej swój token API ze strony szczegółów tokena API Not On The High Street do pola „Token dostępu” w Huboo:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

Krok 10)


Kliknij „Połącz”:

 

Shape

Description automatically generated with medium confidence