Ze względu na wymagania dotyczące elektronicznych danych celnych, przy składaniu zamówień za pośrednictwem otwartego interfejsu API Huboo należy prawidłowo określić kraj docelowy (kraj dostawy).

 

W adresie wszystkich zamówień otrzymanych za pośrednictwem interfejsu API Huboo należy podać prawidłowy kod kraju ISO-2 (Alpha-2). Nasz system sprawdza poprawność kodów podawanych w zamówieniach na podstawie oficjalnej listy kodów krajów ISO-2, którą można znaleźć na stronie https://www.iban.com/country-codes.

 

Listę można pobrać, klikając tutaj.

 

(W dokumencie tym znajdują się również informacje o tym, które kody krajów wymagają podania kodu pocztowego w adresie oraz które kody krajów należą do UE lub EOG).

 

Jeśli kod kraju nie zostanie dołączony do zamówienia lub jeśli dołączony kod kraju nie może zostać zweryfikowany na podstawie listy kodów podanej powyżej, zamówienie zostanie odrzucone i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie

Aby rozwiązać ten problem, należy poprawić kod kraju w danych zamówienia i ponownie przesłać zamówienie.