Jeśli chcesz zintegrować się z Huboo za pomocą naszego otwartego interfejsu API, musisz zacząć od utworzenia konta w naszym środowisku sandbox, które pozwoli Ci przetestować składanie zamówień i pobieranie danych o zapasach i śledzeniu z serwisu Huboo.


 


 

  • Wypełnij swoje dane i kliknij przycisk Utwórz konto. Na przykład:


 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

  • Kliknij kilkakrotnie przycisk „Pomiń” (pokazany poniżej), aż nastąpi przeniesienie do Pulpitu. 


 

  • Logo, company name

Description automatically generatedPrzejdź do strony ustawień. Można je znaleźć, klikając zdjęcie profilowe i imię w lewym górnym rogu strony. 


 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


 

  • Przewiń w dół, aż do sekcji Klucze API i wygeneruj jeden z nich. Klucz API należy zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ zostanie on wyświetlany tylko raz. Po opuszczeniu strony nie będzie można go ponownie wyświetlić. W przypadku jego zgubienia konieczne będzie utworzenie nowego klucza. UWAGA — Pamiętaj, aby zapisać CAŁY adres URL, ponieważ jest on znacznie dłuższy niż pole tekstowe.


 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generatedGraphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


 

Uwaga 1 — token API może być użyty do uwierzytelnienia żądań w sandbox-api. 

Aby zapoznać się z dokumentacją można skorzystać z produkcyjnego api-docs (łącze: https://api-docs.huboo.uk/). 

Dokumentacja będzie dokładna dla trybu sandbox, z jednym wyjątkiem — podstawowy adres URL jest inny. 


 

Podstawowe adresy URL: 

 

• adres url bazy produkcyjnej: https://api.huboo.uk/v2

• adres url bazy trybu sandbox: https://api.sandbox.huboo.io/v2 

Przykładowy adres URL umożliwiający uzyskanie produktów w wersji produkcyjnej i w trybie sandbox to: 

 

• adres url pobrania produktów w trybie produkcyjnym: https://api.huboo.uk/v2/products 

• adres url pobrania produktów w trybie sandbox: https://api.sandbox.huboo.io/v2/products


 


 

Uwaga 2 — będzie można wykonywać żądania do interfejsu API i wszystkich punktów końcowych. Niektóre z punktów końcowych mają jednak inne wymagania, aby można było z powodzeniem wysyłać do nich żądania. 


 

Przykład: Aby utworzyć zamówienie za pomocą interfejsu API, musisz mieć już u nas jakieś produkty i zapasy tych produktów w bazie danych w momencie składania zamówienia. Produkty można tworzyć samodzielnie za pomocą interfejsu API, jednak zapasy będą musiały być dodawane ręcznie do produktów przez nasz zespół pomocy technicznej.

 

  • Wyślij zgłoszenie do naszego zespołu pomocy technicznej z prośbą o dodanie fikcyjnych, dodatnich wartości zapasów do konta w pulpicie nawigacyjnym, aby umożliwić testowe odczytywanie zapasów i składanie zamówień. (Uwaga — przed zgłoszeniem tego żądania należy utworzyć oferty w pulpicie nawigacyjnym w trybie sandbox).


 

  • Po utworzeniu zamówień testowych można przetestować pobieranie danych śledzenia z pulpitu nawigacyjnego. W takim przypadku należy wysłać zgłoszenie do działu pomocy technicznejz prośbą o dodanie informacji o testowym śledzeniu do danego zamówienia (zamówień).


 

  • Jeśli masz pytania lub napotkasz trudności podczas tworzenia integracji, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej. Należy pamiętać, że nie oferujemy bezpośredniego wsparcia telefonicznego / mailowego dla programistów w zakresie rozwoju integracji otwartego interfejsu API, ale w razie potrzeby możemy przesyłać informacje i prośby o wsparcie w formie zgłoszeń do naszego działu technicznego.

Najczęstsze problemy, z jakimi można się spotkać: 


 

odpowiedzi 406: 

o W żądaniu brakuje jakiegoś nagłówka. Nagłówek „Accept: application/json” musi być ustawiony dla WSZYSTKICH żądań do API. 


 

odpowiedź 401: 

o Twoje żądanie jest nieuwierzytelnione. Oznacza to, że token API jest prawdopodobnie nieprawidłowy / nieważny.