• Zaloguj się na swoje konto sprzedawcy BOL.com i kliknij łącze „Ustawienia”, znajdujące się w menu rozwijanym pod nazwą konta

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 • Kliknij łącze „API Instellingen” w menu „Diensten”

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 • Wprowadź dane osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 • Kliknij przycisk „Opslaan”, aby zaktualizować dane kontaktowe

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

 

 • Przejdź w dół strony do sekcji „Client credentials voor de Retailer API” 

Text

Description automatically generated

 

 • Kliknij przycisk „Aanmaken” 

 

A picture containing diagram

Description automatically generated

 • Wprowadź nazwę tokena dostępu — zalecamy użycie nazwy „Huboo” lub podobnej, aby było jasne, że token jest przeznaczony do integracji z Huboo

  Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

 

 • W ten sposób zostanie utworzony token dostępu. Pojawi się on w polu danych uwierzytelniających API sprzedawcy detalicznego, wraz z identyfikatorem klienta dla tokena autoryzacji, powyżej łącza ukazującego hasło klienta („Toon secret”) 

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 • Skopiuj „Client ID” do notatnika lub podobnego programu 
 • Kliknij przycisk „Toon secret”, aby wyświetlić sekret klienta

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 • Skopiuj „Client Secret” do schowka i wklej do notatnika/innego dokumentu

 

 • Wyślij oba te ciągi znaków do naszego zespołu pomocy technicznej poprzez stworzenie zgłoszenia w pulpicie nawigacyjnym i wpisując w temacie wiadomości tekst „Pomoc techniczna”

 

Następnie dodamy Twoje dane uwierzytelniające i potwierdzimy, gdy proces zostanie zakończony.