Krok 1)

Zaloguj się jako administrator Magento 2

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 2)


Kliknij łącze „Systemy” w pasku nawigacji, a następnie kliknij łącze „Integracje” w sekcji „Rozszerzenia


Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Krok 3)


Kliknij przycisk „Dodaj nową integrację” w prawym górnym rogu strony


Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

Krok 4)


Kliknij łącze „API” znajdujące się pod menu „USTAWIENIA PODSTAWOWE”

Graphical user interface, text, application, email, Teams

Description automatically generated


Krok 4) 


Kliknij strzałkę łącza rozwijanego w narzędziu wyboru „Dostęp do zasobów” 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

Krok 5) 


Wybierz „Wszystkie”


Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

 

Krok 6)


Kliknij ponownie łącze „Informacje o integracji” w menu „Ustawienia podstawowe”


Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Krok 7)


Nadaj integracji odpowiednią nazwę, na przykład „Huboo”, wpisz support@huboo.co.uk w polu adresu e-mail oraz dowolną wartość w polu adresu URL łącza tożsamości


Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


Krok 8)


Kliknij małą strzałkę znajdującą się z boku pomarańczowego przycisku „Zapisz”, a następnie kliknij „Zapisz i aktywuj” z listy rozwijanej (nie klikaj po prostu „Zapisz” — spowoduje to, że nie uda się wygenerować tokenów)


 

Graphical user interface, application, PowerPoint

Description automatically generated


Krok 9)


Zostanie wyświetlone okienko zawierające wszystkie uprawnienia przyznane interfejsowi API — kliknij przycisk „Zezwalaj”


Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated


 

Krok 10)


Twoje dane uwierzytelniające zostaną wygenerowane w nowym oknie dialogowym. Skopiuj „Token dostępu” do schowka


 

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Krok 11)


Wyślij poniższe informacje do zespołu pomocy technicznej Huboo, wysyłając zgłoszenie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support@huboo.co.uk


  • Nazwa sklepu, np. „Mój sklep”
  • Adres URL sklepu, np. "https://www.mojsklep.com"
  • Token dostępu wygenerowany w kroku 10